Vizyon ve Misyon

Vizyon

Portföyünü Ortaklarına sürdürülebilir değerler katacak yeni projeleri hayata geçirmek suretiyle çeşitlendiren ve büyüten, sektörde güvenilir ve aranılan bir enerji şirketi olmak.

Misyon

Yerli ve Yenilenebilir kaynaklara öncelik vererek çevreye duyarlı enerji üretimine katkı sağlamak. Ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edecek tarzda ve şeffaflıkta faaliyetlerini sürdürmek. Tüm çevre ve paydaşlarla uyum içinde, hissedarlarına, çalışanlarına ve müşterilerine değer yaratmak

Değerlerimiz

  • Faaliyetlerimizde güvenilirlik ilkesini ön planda tutarız. 
  • Doğru ve güncel bilgiyi müşterilerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız ile şeffaf ve anlaşılır biçimde paylaşırız. 
  • Her koşulda taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeye özen gösteririz.
  • Dürüstlük, Enda kültür ve değerlerinin ayrılmaz bir parçası olup, kuruluşundan bugüne tüm faaliyetlerine yansımıştır. 
  • Enda; müşterileri, çalışanları, paydaşları, grup şirketleri, bankalar ve tüm kurumlarla olan ilişkilerini bu değer çizgisinde gerçekleştirir. 
  • Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetimi, şirketin ve ortaklarının menfaatlerini ön planda tutarak hesap verebilirlik görev ve bilincini taşır. 
  • Sosyal sorumluluk bilinci kapsamında, yatırımlarını gerçekleştirme ve işletmeye alma sürecinde, çevre ve topluma fayda sağlayacak şekilde, titiz ve özenli çalışmayı yapar bu bilinçle sosyal, kültürel etkinliklere de destek olur.