Kısaca Enda

31.12.2019 itibarıyla bağlı ortaklıkları ve iştiraklerindeki %100’ü yenilenebilir olan 10 elektrik üretim santralinin toplam kurulu gücü 180,1 MWe‘dir.

Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDA, Şirket ) konusu sadece enerji olan girişimlerde bulunmak üzere, 07 Ocak 1993 yılında İzmir’de Enda Enerji Üretim ve Dağıtım A.Ş adıyla kurulmuştur. 29.06.2000 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısı’nda Şirket’in unvanının “Enda Enerji Holding A.Ş.” olarak değiştirilmesi onaylanmış ve söz konusu değişiklik 04.09.2000 tarihinde Türkiye Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.

66068 K 5528 Ticaret Sicil numarası ile İzmir Ticaret siciline kayıtlı ENDA, kuruluş adresinden, 2016 yılının ikinci ayında taşınmış ve faaliyetlerini yeni adresi “Şehit Nevres Bulvarı No: 10 Deren Plaza K:7 Montrö Konak İzmir” adresinde devam ettirmektedir.

Enda ve logosu 17.10.2007 tarihinde 39. ve 40. Sınıflarda TPE tescili yapılmış. 2016 yılında adres değişikliği ve yeni logonun tescili 01.04.2016 tarihinde 10 yıl süreli tescili yenilenmiştir.

ENDA’nın bağlı ortaklıkları ile birlikte ana faaliyet konusu yenilenebilir enerji kaynaklarından yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojileriyle enerji üretim projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek ve üretim santrallerini işletmeye alarak elektrik üretimi, satışı ve elektrik ticaretini yapmaktır. ENDA, bünyesindeki çevre dostu ve profesyonel yönetim anlayışıyla işletilen enerji santralleri vasıtasıyla ürettiği elektriğin satışını YEKDEM, Gün Öncesi Piyasası (“GÖP”) ve İkili Anlaşma yolu ile satmaktadır. Ayrıca, 2004 yılından beri süregelen serbest tüketiciye satışlarını, 2016 yılında kurmuş olduğu Ensat Elektrik Enerjisi Tedarik Ticaret A.Ş bünyesinde profesyonel anlamda yürütmeye devam etmektedir.

Bünyesinde bulunan yenilenebilir kaynak çeşitliliği (barajlı HES, nehir tipi HES, rüzgâr ve jeotermal) ve bu kaynakların Türkiye’nin değişik coğrafyalarında yer alması sayesinde, toplam portföy bazında mevsimsel etkileri tek bir kaynağa dayalı yenilenebilir üretim yapan tesislere nazaran daha az hissettirecek şekilde yıl içerisine daha dengeli yayılmış bir elektrik üretim profiline sahiptir.

ENDA’nın 31.12.2019 itibarıyla bağlı ortaklıkları ve iştiraklerindeki %100’ü yenilenebilir olan 10 elektrik üretim santralinin toplam kurulu gücü 180,1 MW’e’dir. Kurulu güç dağılımı olarak portföyünde 4 hidro (104 MW), 5 rüzgâr (68,6 MW) ve 1 jeotermal (7,5 MW) elektrik üretim santrali bulunmaktadır. Toplam elektrik üretiminin %100’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşması dışa bağımlılığı azaltmakta ve devlet alım garantilerinden faydalanılmasını sağlamaktadır. Hedefi öncelikle tüm ortakları için yarattığı katma değeri artırmak olan Enda Grubu, Yönetici ve çalışanları ile birlikte, 26 yılı aşkın süredir takım ruhu, birbirlerine duydukları güven, saygı ve sevgi ile çalışmalarını, uzun vadeli değer yaratma hedefi ve küresel vizyonu çerçevesinde devam ettirmektedir.