FAALİYET ALANLARIMIZ

 
PROJE GELİŞTİRME

Yatırımcı kimliği ile başta yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak suretiyle enerji üretimine yönelik yeni projelerin araştırılması, geliştirilmesi, mevcut tesislerin kapasite artırım veya modernizasyonu ile 3.şahıslar tarafından geliştirilen projelerin etüd edilerek Değerlendirilmesi. Yatırım kararına esas teşkil edecek gerekli her türlü teknik, mali, idari ve hukuki etüdlerin yapılması veya yaptırılması, çalışmaların yönetim ve koordinasyonu.

YATIRIM ORGANİZASYONU

Yatırım kararı alınan projelerin yatırım planlama ve organizasyonunun yapılarak gerçekleştirilmesi. Bu amaçla; etüd, projelendirme, teklif alma, işin realizasyon ve koordinasyonunu sağlayarak hayata geçirilmesinin sağlanması.

ÜRETİM FAALİYETLERİ

Üretimdeki tesislerin yürürlükteki mevzuat ve normlara uygun olarak her türlü teknik, mali, idari ve hukuki operasyonlarının gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi.

ENERJİ TİCARETİ

Enerji piyasası koşulları ve mevzuatı çerçevesinde üretilen elektrik enerjisinin YEKDEM kapsamında, Gün öncesi ve DGP’de, serbest piyasa koşullarında tüketicilere satışı ile ilgili her türlü ticari faaliyetleri yürütmek ve yönetmek.

ELEKTRİK SATIŞI

Enda Enerji Holding A.Ş. 1993 yılından bu yana sadece enerji sektöründe faaliyet göstermektedir.
Enda ve iştiraklerinin 9 adet santrali işletmede olup kurulu güçleri toplamı 342 MW’tır.
2004 yılından itibaren Serbest Tüketici kapsamına giren tüketicilere elektrik enerjisi tedarik etmektedir.
Aylık elektrik faturanız 82 TL üzerinde ise Serbest Tüketici olarak ENDA abonesi olabilir kazanç sağlamaya başlayabilirsiniz.
Hiçbir altyapı değişikliği yapılmayacak olup sayaçlarınızın bakımı ve okunması bulunduğunuz dağıtım şirketi tarafından yapılmaya devam edecektir.
ENDA abonesi olmak için 0 232 463 98 11 numarayı arayabilir ya da online başvuru formumuzu doldurabilirsiniz.