Kilometre Taşları


 • 1993
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 2001
 • 2003
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018

1993 - Enda Holding temelleri atılıyor.

Enda Enerji Holding A.Ş. sayıları 100ü aşkın Egeli Sanayici ve İşadamı tarafından sadece enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere İzmirde kuruldu.

1996-İlk Santral, Gönen HES yatırımına başlandı..

Grubun ilk santrali olan Gönen HESin Yap-İşlet-Devret imtiyaz sözleşmesi imzalandı ve yatırıma başlandı.

1997 - Enerji sektöründe büyüme yatırımları, Egenda A.Ş. Kuruldu.

Enda Enerji Holding A.Ş. ile benzer ortak yapısında ve sadece enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere, 5.000 TL sermaye ile Egenda A.Ş. kuruldu.

1998 - Gönen HES ticari faaliyete geçti.

Grubun ilk santrali olan 10,6 MW kapasiteli Gönen HES Yap-İşlet-Devret modeli ile Mart ayında ticari işletme faaliyetlerine başladı.

2001 - Enda’nın sermayesi 3 Milyon TL’ye çıkarıldı..

Rüzgar projelerinin lisans müracaatları EPDKya yapıldı. Endanın sermayesi 3 Milyon TLye çıkarıldı.

2003 - Pamuk HES faaliyete geçti.

Grubun ikinci santrali olan 23,7 MW kapasiteli Pamuk HES serbest üretim şirketi statüsüyle Ekim ayında ticari işletme faaliyetlerine başladı. Serbest piyasada elektrik ticareti faaliyetleri başlatıldı.

2006 - Çaygören HES ve Antalya Enerji Ticari faaliyetine başladı.

Grubun üçüncü ve dördüncü santralleri olan 4,6 MW çaygören HES ve 34,9 MW Antalya Enerji (1.Faz) doğalgaz santrali serbest üretim şirketi statüsüyle Haziran ayında ticari işletme faaliyetlerine başladı. Endanın sermayesi 26,6 Milyon TLye çıkarıldı.

2007 - Sermaye ve lisanslarımızı artırdık.

Eğlence 1-2 HES ve Manavgat-2 HES projelerinin üretim lisansları alındı. Endanın sermayesi 60 Milyon TLye, Egendanın ise 40 Milyon TLye çıkarıldı

2008 - Kapasitemizi artırdık.

Antalya Enerji (2.Faz) doğalgaz santrali kapasite artırım yatırımı tamamlandı ve şirket Haziran ayından itibaren 52,4 MW kapasite ile faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 15 MW kapasiteli Yaylaköy RES projesi Grup bünyesine katıldı. Diğer 4 RES projesinin üretim lisansları alındı.

2009 - Akçay HES faaliyete başladı.

Grubun beşinci santrali olan 28,8 MW kapasiteli Akçay HES serbest üretim şirketi statüsüyle Ağustos ayından itibaren ticari işletme faaliyetlerine başladı. Antalya Enerji (3. Faz) doğalgaz santrali kapasite artırım yatırımı tamamlandı ve şirket Ağustos ayından itibaren 94,2 MW kapasite ile ticari işletme faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

2010 - Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş. faaliyetine başladı.

Grubun altıncı santrali olan 7,5 MW kapasiteli Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş. serbest üretim şirketi statüsüyle Ocak ayında ticari işletme faaliyetlerine başladı.

2011 - Yedinci Santralimiz faaliyetlerine başladı.

Grubun yedinci santrali olan 58,4 MW kapasiteli Tirenda doğalgaz serbest üretim şirketi statüsüyle Aralık ayında ticari faaliyetlerine başladı

2012 - Yatırımlarımızı artırdık.

RES projeleri için TEİAŞla iletim hatlarına katılım ve bağlantı sözleşmeleri imzalandı, yatırımlara katılım payları ödendi. Endanın sermayesi 105,75 Milyon TLye Egendanın ise 100 Milyon TLye çıkarıldı.

2013 - 8. ve 9. Santrallerimiz faaliyetlerine başladı

RES Projeleri türbin tedarikçi firma seçimi ve kredi temin çalışmaları tamamlandı. Grubun sekizinci ve dokuzuncu santrali olan 26 MW kapasiteli Egenda/Eğlence-2 HES Nisan ve 42,7 MW kapasiteli Egenda/ Eğlence-1 HES Haziran ayında serbest üretim şirketi statüsüyle ticari işletme faaliyetlerine başladı.

2014 - Projelerimizin Ticari Süreleri Artırıldı.

08.04.2014 tarihli 4962-9 sayılı EPDK kurul kararı ile Akçay HESin üretim lisans süresi 40 yıldan 49 yıla çıkarıldı. çaygören HES üretim için lisans süresini 35 yıl dan 49 yıla çıkarmak için Mayıs 2014 itibari ile EPDKya başvuruldu. RES projeleri bakanlık ön onayları alındı. 01.12.2014 tarihinde Pamuk HESin satışı gerçekleşti. Egenda olarak EPİAŞa kurucu ortaklık için başvuruda bulunuldu.

2015 - Büyümeye Devam Ediyoruz.

2015 yılında yapılan sermaye artışı ile Endanın sermayesi 234 milyon TLye çıkarılmıştır. Şirketimize %21,45 oran ile Pamukova Elektrik üretim A.Ş. ortak olmuştur. Pamukova; pay oranının %1,95ni Verusa Holding A.Ş.ye devir etmiş yıl sonu itibarıyla ortaklık oranı %19,50 olmuştur. 2015 Nisan ayında Argenda Araştırma A.Şne 2 adet ve Resenda Elektrik A.Ş. adına 2 adet olmak üzere 4 adet lisans başvurusu yapılmıştır. Egenda Ege Enerji üretim A.Ş. adına 50.000 adet Pay ile EPİAŞa ortak olmuştur.

2016 - Rüzgar Projelerimiz İşletmeye Geçti.

5 adet rüzgar projesi işletmeye alındı. (Yaylaköy, Germiyan, Urla, Alaçatı,Mordoğan), Solenda ve Termendanın kolaylaştırılmış birleşme yapılarak Enda ile Birleşmesi sağlandı. 2006 yılından bu yana işletmede olan Antalya Enerji üretim A.Ş.nin lisansı 2016 yıl sonu itibarıyla sonlandırıldı. Manavgat II HESin lisans sonlandırma işlemleri başlatıldı. Tirenda Doğalgaz santralının satış çalışmaları devam ediyor. 2016 yılının Kasım ayında Toptan ve serbest tüketicilere Elektrik ticareti yapmak üzere ENSAT Elektrik Enerjisi Tedarik Ticaret A.Ş. kuruldu.

2017 - Rüzgar santrallerimiz ve Adana bulunan Eglence I-II HES santrallerimiz , başarılı bir üretim yılı geçirdi.

Endanın sermayesi 234 milyon TLden 300 Milyon TLye çıkarıldı. Argenda ve Resendanın kolaylaştırılmış birleşme yapılarak Enda ile birleşmesi sağlandı. 2011 yılından bu yana işletmede olan Tirenda Doğalgaz santralinin üretim lisansı 31 Mayıs 2017 tarihinde sonlandırıldı. Manavgat II HESin lisans sonlandırma işlemleri 02.03.2017 tarihinde tamamlandı. 5 rüzgâr santralinin şube açılışları yapıldı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatları alındı.

2018 - Gönen HES’in 20 yıllık işletme yılını doldurması sebebiyle 07 Mart 2018 tarihinde Özelleştirme İdaresine devri gerçekleşti.

07.03.1998 tarihinde YİD modeli ile işletmeye alınan Gönen HESin 20 yıllık işletme yılını doldurması sebebiyle 07 Mart 2018 tarihinde özelleştirme İdaresine devri gerçekleşti. Eğlence 1 HESin 42,65 MWeden 43,50ye, Eğlence II HESin 26 MWeden 27,2ye kapasite artışı gerçekleşti. Enda, Su Enerjideki %90, Yaylaköydeki %50 payını Egendaya devir etti.