Başkanın Mesajı

 

BAŞKANIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine geçmeden önce, Dünya ve Yurt genelinde yaşanan önemli gelişmelere değinmek isterim.
2017 yılında bir önceki yıla göre nispeten daha dengeli bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. Dünya ekonomisine yön veren ülkelerde ekonomik büyümenin arttığı, işsizlik oranlarının küresel krizden bu yana en düşük seviyelere gerilediğini gördük. IMF dünya genelinde ekonominin büyüme yönündeki oranını dört kez yukarı yönlü revize ederek global büyüme oranını %3,7 olarak belirledi. Petrol fiyatlarının 70$’a kadar yükselmiş olması hem artan talebin göstergesi hem de petrol ihracatçısı gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi destekleyen unsurlardan biri oldu.

Bu olumlu gelişmelere karşın politik sorunlar nedeniyle olumsuz etkilenmeler de yaşanmıştır.; ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nin sıkılaştırma politikaları ve bunların küresel sermaye akımları üzerindeki etkileri olmuş, Fed’in bilanço küçültmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2,5 seviyelerini görmüştür. Çin ekonomisinde ise 2017 yılında büyümede bir miktar hızlanma görülse de orta vadede yavaşlama öngörülmektedir. Brezilya, Hindistan, Rusya gibi gelişmekte olan piyasalarda olumlu gelişmelere rağmen kırılganlıklar halen devam etmektedir, para politikalarının olağandışı seviyede bol olduğu dönemde pek çok ülkenin borçluluk oranları artmıştır. Bu borçların faizlerinin giderek yükseldiği bir ortamda bu piyasaların performansı oldukça önem arz etmekte ve risk oluşturmaktadır.

2017 yılı içerisinde ülkemiz açısından, hükümet tarafından yapılan büyümeyi destekleyici uygulamalarla mali ve parasal politikalar iç talebi ve yatırımları desteklemiştir. TL’deki değer kaybı ihracatı arttırmış dolayısıyla da üretimde ve ekonomik faaliyetlerde bir canlanma yaşandığını söylenebilmiştir. Öte yandan İthalatın da artarak cari işlemler açığının büyüdüğünü ve TL’nin değer kaybetmesiyle 2003 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranlarına gelindiği de görülmüştür.

Diğer taraftan hükümetin bütçe istikrarı, bir yandan bankacılık sektörünün sağlıklı yapısını muhafaza etmesi, turizmin rezervasyonlarla yeniden canlanması, sanayi üretimi ve büyüme oranlarındaki artışın devamı ve hükümetin bütçe disiplini ile ilgili tutumu ekonomik açıdan olumlu gelişmeler olarak sıralanabilir.


Sektör Açısından duruma baktığımızda;

2017 sonu itibarıyla, Türkiye’nin kurulu gücü önceki yıla kıyasla %8,5 artışla (6.703 MW ilave kapasite) 85.200 MW’a ulaşmıştır. Bu gücün %61,4’ü bizim de aralarında bulunduğumuz serbest üretim şirketleri, %23,4’ü kamu (EÜAŞ), %10,9’u özel modelli üretim şirketleri (Yİ,YİD, İHD) ile %4,3’ü  lisanssız üretim şirketlerinden oluşmaktadır.

Kaynak bazında ise kurulu gücün; %32’si hidroelektrik, %27,1’i doğalgaz, %22’si kömür, %7,6’sı rüzgâr, %1,2’si jeotermal, %4’ü lisanssız güneş ve %6,1’i de diğer kaynaklara dayalıdır.  Son yıllarda ekonomik durgunlukla birlikte talep artışında da bir yavaşlama söz konusu olup; 2017 yılında enerji talebi %6 düzeyinde artmıştır. Yani elektrik tüketimi 274,8 milyar kWh’dan 290,8 milyar kWh’a yükselmiştir.Yenilenebilir enerji, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen yıl kurulu güç portföyü içerisindeki payını artırmaya devam etmiştir. 2017 yılında yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı %45,8 olarak gerçekleşti.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM), son yıllarda yaşanan ve 2017 yılı boyunca da devam eden arz fazlası ve kur dalgalanmaları sonucu 40-45 USD/MWh seviyelerinde seyir eden piyasa fiyatlarına karşın, 73 – 105 USD/MWh mertebelerindeki değeri ile serbest üreticiler için cazibesini korumaya devam etmektedir. 2018 yılı içinde toplamda 19.266 MW’lık kurulu güce sahip 708 adet santral YEKDEM’den faydalanmak üzere müracaatlarını yapmış ve hak kazanmış durumdadır. Bu santrallerin %61’ini hidroelektrik santraller oluştururken, hidroelektrik santralleri %32 ile rüzgâr santralleri ve yüzde 5 ile jeotermal santraller izlemektedir.


Değerli Ortaklarımız,

Enda Holding bünyesinde (iştirakler ve bağlı ortaklıklar vasıtasıyla); 5 HES, 1 JES, 5 RES santrali olmak üzere toplam 11 tesis ve 188,73 MW kurulu güç ile faaliyet gösterdik. 2017 yılı toplam enerji üretimimiz 564,8 GWh olup, Türkiye enerji sektöründeki payımız % 0,2 olarak gerçekleşti. Bu vesileyle, özellikle Eğlence 1-2 HES ve 5 RES tesisimizin 2017 yılında beklentilerin üzerinde üretim performansları yüzümüzü güldürmüştür.

2017 yılı içinde kaynak bazında ürettiğimiz enerjinin; %50’sini Hidroelektrik, %38’ini Rüzgâr, %8’ini Jeotermal ve %4’ünü Doğalgaz santral kaynaklı gerçekleştirdik. Yıl sonu itibarıyla doğal gaz tesislerin faaliyetlerinin sonlandırılması neticesinde, yüzde yüz yerli ve yenilenebilir kaynakla üretim yapan bir grup haline gelmiş bulunuyoruz.

Bildiğiniz gibi 2017 yılında sermayemizi 234 MTL’den 300 MTL’ye çıkardık. Kurumsal çalışmalar kapsamında yetki sorumluluk devirlerini gerçekleştirdik, ayrıca şirket değerini artıracağına inandığımız SAP sistemini kurarak canlı uygulamaya geçtik. Şirket içi portal ve ISO çalışmalarını başlattık. 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle doğal gaz tesislerinin ülkemiz genelinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle daha önce faaliyetlerini durdurduğumuz Antalya Doğal Gaz (94,2 MW) tesisine ilave olarak, Tirenda Doğal Gaz (58,4 MW) tesisinin de faaliyetlerini durdurarak lisansını sonlandırdık. Ayrıca, geçmiş yıllarda üretim lisansı alınan fakat yaban hayatı koruma alanı içerisinde kalması nedeniyle ÇED raporu alınamayan Manavgat II HES (24 MW) projesinin lisansını da 2017 yılında sonlandırarak teminat risklerimizi ortadan kaldırdık. Akçay projemizde devam eden kanal katılım bedeli davasında Danıştay aşamasında lehimize bozma kararı aldırdık, hukuki sürecin tamamlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Tuzla’da eksik akışkanı değerlendirmek üzere ek kuyu açma yönünde çalışmalarımıza başladık, 2018 yılında bu çalışmayı da tamamlamayı hedefliyoruz. 

Ayrıca kapattığımız doğal gaz tesislerimizin satışı ile ilgili çalışma ve temaslarımızı da artırdık, 2018 yılında sizlere olumlu haberlerle dönmek en büyük dileğimiz.

Öte yandan halka arz ile ilgili ön hazırlıklara başladık. Bu çalışmaların sonuçlarını da 2018 yılında sizlerle paylaşmayı umuyoruz.

Değerli Ortaklarımız,

Yönetim Kurulumuzun, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın gayretleriyle bir yılı daha geride bırakırken milli birlik ve beraberlik içerisinde, çalışanlarımıza ve ortaklarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir yıl diliyor, 2017 Faaliyet Raporunu bilgilerinize sunuyorum.


Saygılarımla,


Cem Bakioğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 308 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 109
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 308 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/endaene/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/endaene/public_html/storage/framework/sessions/df3796c33fbfae2a44a61a007a06f07915ca015f', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"D3ZqmW2u1eZdJSkKsI87Dtm6boTcJBDkiAePyZvC";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:71:"http://www.endaenerji.com.tr/tr/medya/50/Ba%C5%9Fkan%C4%B1n+Mesaj%C4%B1";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1556000288;s:1:"c";i:1556000288;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/endaene/public_html/storage/framework/sessions/df3796c33fbfae2a44a61a007a06f07915ca015f', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"D3ZqmW2u1eZdJSkKsI87Dtm6boTcJBDkiAePyZvC";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:71:"http://www.endaenerji.com.tr/tr/medya/50/Ba%C5%9Fkan%C4%B1n+Mesaj%C4%B1";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1556000288;s:1:"c";i:1556000288;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
  4. at Filesystem->put('/home/endaene/public_html/storage/framework/sessions/df3796c33fbfae2a44a61a007a06f07915ca015f', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"D3ZqmW2u1eZdJSkKsI87Dtm6boTcJBDkiAePyZvC";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:71:"http://www.endaenerji.com.tr/tr/medya/50/Ba%C5%9Fkan%C4%B1n+Mesaj%C4%B1";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1556000288;s:1:"c";i:1556000288;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 71
  5. at FileSessionHandler->write('df3796c33fbfae2a44a61a007a06f07915ca015f', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"D3ZqmW2u1eZdJSkKsI87Dtm6boTcJBDkiAePyZvC";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:71:"http://www.endaenerji.com.tr/tr/medya/50/Ba%C5%9Fkan%C4%B1n+Mesaj%C4%B1";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1556000288;s:1:"c";i:1556000288;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58