Kilometre Taşları


1993 - Enda Holding temelleri atılıyor.

Enda Enerji Holding A.Ş. sayıları 100’ü aşkın Egeli Sanayici ve İşadamı tarafından sadece enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere İzmir’de kuruldu.

1996 - İlk Santral, Gönen HES yatırımına başlandı..

Grubun ilk santrali olan Gönen HES’in Yap-İşlet-Devret imtiyaz sözleşmesi imzalandı ve yatırıma başlandı.

1997 - Enerji sektöründe büyüme yatırımları, Egenda A.Ş. Kuruldu.

Enda Enerji Holding A.Ş. ile benzer ortak yapısında ve sadece enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere, 5.000 TL sermaye ile Egenda A.Ş. kuruldu.

1998 - Gönen HES ticari faaliyete geçti.

Grubun ilk santrali olan 10,6 MW kapasiteli Gönen HES Yap-İşlet-Devret modeli ile Mart ayında ticari işletme faaliyetlerine başladı.

2001 - Enda’nın sermayesi 3 Milyon TL’ye çıkarıldı..

Rüzgar projelerinin lisans müracaatları EPDK’ya yapıldı. Enda’nın sermayesi 3 Milyon TL’ye çıkarıldı.

2003 - Pamuk HES faaliyete geçti.

Grubun ikinci santrali olan 23,7 MW kapasiteli Pamuk HES serbest üretim şirketi statüsüyle Ekim ayında ticari işletme faaliyetlerine başladı. Serbest piyasada elektrik ticareti faaliyetleri başlatıldı.

2006 - Çaygören HES ve Antalya Enerji Ticari faaliyetine başladı.

Grubun üçüncü ve dördüncü santralleri olan 4,6 MW Çaygören HES ve 34,9 MW Antalya Enerji (1.Faz) doğalgaz santrali serbest üretim şirketi statüsüyle Haziran ayında ticari işletme faaliyetlerine başladı. Enda’nın sermayesi 26,6 Milyon TL’ye çıkarıldı.

2007 - Sermaye ve lisanslarımızı artırdık.

Eğlence 1-2 HES ve Manavgat-2 HES projelerinin üretim lisansları alındı. Enda’nın sermayesi 60 Milyon TL’ye, Egenda’nın ise 40 Milyon TL’ye çıkarıldı

2008 - Kapasitemizi artırdık.

Antalya Enerji (2.Faz) doğalgaz santrali kapasite artırım yatırımı tamamlandı ve şirket Haziran ayından itibaren 52,4 MW kapasite ile faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 15 MW kapasiteli Yaylaköy RES projesi Grup bünyesine katıldı. Diğer 4 RES projesinin üretim lisansları alındı.

2009 - Akçay HES faaliyete başladı.

Grubun beşinci santrali olan 28,8 MW kapasiteli Akçay HES serbest üretim şirketi statüsüyle Ağustos ayından itibaren ticari işletme faaliyetlerine başladı. Antalya Enerji (3. Faz) doğalgaz santrali kapasite artırım yatırımı tamamlandı ve şirket Ağustos ayından itibaren 94,4 MW kapasite ile ticari işletme faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

2010 - Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş. faaliyetine başladı.

Grubun altıncı santrali olan 7,5 MW kapasiteli Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş. serbest üretim şirketi statüsüyle Ocak ayında ticari işletme faaliyetlerine başladı.

2011 - Yedinci Santralimiz faaliyetlerine başladı.

Grubun yedinci santrali olan 58,4 MW kapasiteli Tirenda doğalgaz serbest üretim şirketi statüsüyle Aralık ayında ticari faaliyetlerine başladı

2012 - Yatırımlarımızı artırdık.

RES projeleri için TEİAŞ’la iletim hatlarına katılım ve bağlantı sözleşmeleri imzalandı, yatırımlara katılım payları ödendi. Enda’nın sermayesi 105,75 Milyon TL’ye Egenda’nın ise 100 Milyon TL’ye çıkarıldı.

2013 - 8. ve 9. Santrallerimiz faaliyetlerine başladı

RES Projeleri türbin tedarikçi firma seçimi ve kredi temin çalışmaları tamamlandı. Grubun sekizinci ve dokuzuncu santrali olan 26 MW kapasiteli Egenda/Eğlence-2 HES Nisan ve 42,7 MW kapasiteli Egenda/ Eğlence-1 HES Haziran ayında serbest üretim şirketi statüsüyle ticari işletme faaliyetlerine başladı.

2014 - Projelerimizin Ticari Süreleri Artırıldı.

08.04.2014 tarihli 4962-9 sayılı EPDK kurul kararı ile Akçay HES’in üretim lisans süresi 40 yıldan 49 yıla çıkarıldı. Çaygören HES Üretim için lisans süresini 35 yıl dan 49 yıla çıkarmak için Mayıs 2014 itibari ile EPDK’ya başvuruldu. RES projeleri bakanlık ön onayları alındı. 01.12.2014 tarihinde Pamuk HES’in satışı gerçekleşti. Egenda olarak EPİAŞ’a kurucu ortaklık için başvuruda bulunuldu.

2015 - Büyümeye Devam Ediyoruz.

2015 yılında yapılan sermaye artışı ile şirketimize %21,45 oran ile Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ortak olmuştur. 2015 Nisan ayında Argenda Araştırma A.Ş’ne 2 adet ve Resenda Elektrik A.Ş. adına 2 adet olmak üzere 4 adet lisans başvurusu yapılmıştır. Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. adına 50.000 adet Pay ile EPİAŞ’a ortak olmuştur. Enda'nın sermayesi 234.000.000 TL ye Egenda'nın sermayesi ise 210.000.000 TL ye çıkarılmıştır.

2016 - Rüzgar Projelerimiz İşletmeye Geçti.

Rüzgar santrallerimiz,

Yaylaköy Res (15 MWe) Mart 2016
Urla Res (15 MWe) Mayıs 2016
Germiyan Res (12 MWe) Mayıs 2016
Mordoğan Res (15 MWe) Haziran 2016
Alaçatı Res (16 MWe) Haziran 2016

tarihlerinde işletmeye geçti.

2017 - Rüzgar santrallerimiz ve Adana bulunan Eglence I-II HES santrallerimiz , başarılı bir üretim yılı geçirdi.

 

Geçen yıllarla kıyaslandığında Rüzgar santrallerimiz ve Adana buluınan Eglence I-II HES santrallerimiz
Belirlenen Üretim değerlerini geçerek başarılı bir yıla imza attı.

2018 - Gönen HES’in 20 yıllık işletme yılını doldurması sebebiyle 07 Mart 2018 tarihinde Özelleştirme İdaresine devri gerçekleşti.

 

07.03.1998 tarihinde YİD modeli ile işletmeye alınan Gönen HES’in 20 yıllık işletme yılını doldurması sebebiyle 07 Mart 2018 tarihinde Özelleştirme İdaresine devri gerçekleşti.

Eğlence 1 HES’in 42,65 MWe’den 43,50’ye, Eğlence II HES’in 26 MWe’den 27,2’ye kapasite artışı gerçekleşti.
Enda, Su Enerji’deki %90, Yaylaköy’deki %50 payını Egenda’ya devir etti.