PİYASA HAKKINDA


Türkiye’nin Kurulu Güç ve Enerji Üretim Kapasitesinin Gelişimi (2002 – 2015)

Türkiye Enerji Talebi ve Kişi Başı Yıllık Elektrik Tüketiminin Gelişimi (2002 – 2015)


Türkiye Kurulu Gücünün Kurumlar ve Kaynaklar Bazında Dağılımı (31.12.2015 itibariyle)


Türkiye Enerji Arzının Kaynak Bazında Dağılımı


Türkiye Elektrik Piyasası (Piyasa Takas Fiyatı) Gelişimi (2006 – 2015)


Faydalı Bağlantılar